Program produceret af Medie1Et anbragt barn i 1950

Den 71-årige fhv skorstensmurer vedr. fabriksskorstene, Leif Grønbæk Larsen, Nyborg, fortæller til Henrik Søndergård om sin barndom på Fyn, hvor han som 4-årig havde mistet begge sine forældre og som 10 årig kom på et børnehjem - med daglig skadevold fra personalet. Efter et flugtforsøg som 12-13-årig bedredes forholdene, takket være hele kommunens "Kommune Madsen", som ene mand administrerede alt.   Optaget 2010-11-14.Klik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat webside