Program produceret af Medie1Adam Wagner taler om: Menneskeret eller folkeret – Dansk Samling og tidens strid.

Historikeren, mag.art. Adam Wagner er landsformand for Dansk Samling. Han fortæller om, da folketinget med en henvisning til en FN-konvention følte sig nødsaget til at give en gruppe statsløse flygtninge dansk indfødsret, hvorved det endnu engang blev klart, at Danmark som en retlig enhed og som selvstændigt land er under nedbrydning. Der henvises til menneskerettigheder og FN-konventioner; men det glemmes, at folkeslagene også har en ret, nemlig retten til at være til. Denne ret ønsker Dansk Samling at hævde.


Efter foredraget var der spørgetime: