Program produceret af Medie1Fædrelandskærlighed i dag.

Mogens Camre gør status over dansk og vesteuropæisk historie, og skitserer de to mulige og grundlæggende forskellige scenarier for historien fremover. Dermed kommer han til det, som man kan kalde Fædrelandskærlighed i dag. Det skete på et internt møde i Dansk Folkeparti 2011-09-29 i Øbro Gården, den tidligere sporvognsremise i Århusgade.


Se teksten til hovedforedraget her:
Mogens Camres foredrag