Program produceret af Medie1Konference om arbejdsløshed 29. november 2011
Er de arbejdsløse, ikke arbejdsløsheden, problemet?

Konferencen fandt sted hos Metal København i Nyropsgade. — Af konferenceprogrammet:
»Holdningen til arbejdsløshed og arbejdsløse har de sidste ti år forandret sig. Under den borgerlige regering er de arbejdsløse i stadig højere grad blevet set som et problem for markedet – i stedet for at markedets eksklusion af arbejdsduelige mennesker er blevet set som et problem. – Dannelsen af en ny regering i efteråret 2011 giver mulighed for at ændre det politiske sigte for arbejdsmarkedspolitikken.«

Mødeledere: Allan Leegaard (Rør & Blik) og Jan Rasmussen (Metal Hovedstaden).Velkomst ved René Nielsen, formand Metal HovedstadenKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideÅbningstale af Harald Børsting, formand for Landsorganisationen i DanmarkKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideArbejdsløses vilkår og aktiveringssystemet
Oplæg af Peder Bæk, initiativtager til Behandl Os OrdenligtKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideOplæg af Kurt Nielsen, A-klubben ByggefageneKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideOplæg af Erik Swiatek, forbundssekretær PROSA OffentligKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideOplæg af Ane Lydholm, afdelingschef i Københavns KommuneKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideA-kasseønsker til arbejdsmarkedslovgivningen
Indlæg af Søren Andersen, A-kasseleder 3F BJMFKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideTænketank om arbejdsmarkedspolitik
Forslag om nedsættelse af en tænketankKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideKommunale ønsker til revision af arbejdsmarkedslovgivningen
Indlæg af Anna Mee Allerslev, beskæftigelsesborgmester i København. RV.Klik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideArbejdsløshed, arbejdsmarkedspolitik og jobskabelse
Kelvin Baadsgaard og Hans Henrik Jørgensen, Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet: Fra beskæftigelseslovgivning til arbejdsmarkedslovgivning – på sporet af effektiv redskabssammensætning.Klik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideErik Bjørsted, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Hvad skyldes arbejdsløshed?Klik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websidePaneldiskussion og debat med salenKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideAfslutning
Forslag til udtalelse og opsamling ved Anders Olesen, Byggefagenes SamvirkeKlik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideSe reklamen på Facebook eller samme reklame på YouTube.
A-kasse-reglernes omkring 24000 sider indbundet som verdens største bog: