Program produceret af Medie1Konference om arbejdsløshed 29. november 2011

Er de arbejdsløse, ikke arbejdsløsheden, problemet?
Konferencen fandt sted hos Metal København i Nyropsgade. — Af konferenceprogrammet:
»Holdningen til arbejdsløshed og arbejdsløse harde sidste ti år forandret sig. Under den borgerlige regering er de arbejdsløse i stadig højere grad blevet set som et problem for markedet – i stedet for at markedets eksklusion af arbejdsduelige mennesker er blevet set som et problem. – Dannelsen af en ny regering i efteråret 2011 giver mulighed for at ændre det politiske sigte for arbejdsmarkedspolitikken.«

Mødeledere: Allan Leegaard (Rør & Blik) og Jan Rasmussen (Metal Hovedstaden).

Velkomst ved René Nielsen, formand Metal Hovedstaden:

Åbningstale af Harald Børsting, formand for Landsorganisationen i Danmark:

Arbejdsløses vilkår og aktiveringssystemet

Oplæg af Peder Bæk, initiativtager til Behandl Os Ordenligt:

Oplæg af Kurt Nielsen, A-klubben Byggefagene:

Oplæg af Erik Swiatek, forbundssekretær PROSA Offentlig:

Oplæg af Ane Lydholm, afdelingschef i Københavns Kommune:

A-kasseønsker til arbejdsmarkedslovgivningen

Indlæg af Søren Andersen, A-kasseleder 3F BJMF:

Tænketank om arbejdsmarkedspolitik

Forslag om nedsættelse af en tænketank:

Kommunale ønsker til revision af arbejdsmarkedslovgivningen

Indlæg af Anna Mee Allerslev, beskæftigelsesborgmester i København. RV.

Arbejdsløshed, arbejdsmarkedspolitik og jobskabelse Kelvin Baadsgaard og Hans Henrik Jørgensen, Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet: Fra beskæftigelseslovgivning til arbejdsmarkedslovgivning – på sporet af effektiv redskabssammensætning.

Erik Bjørsted, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Hvad skyldes arbejdsløshed?

Paneldiskussion og debat med salen

Afslutning

Forslag til udtalelse og opsamling ved Anders Olesen, Byggefagenes Samvirke:


Se
reklamen på Facebook eller samme reklame på YouTube.


A-kasse-reglernes omkring 24000 sider indbundet som verdens største bog: