Program produceret af Medie1Fremtidens teknik – den tabte decimal for universets opretholdelse

Foredraget var arrangeret af Dansk Institut for Økologisk Teknik.
Foredragsholderen har i mange år studeret Viktor Schaubergers teorier og på dette grundlag udviklet et effektivt vandrensningsanlæg samt et aggregat, som - også på grundlag af Schaubergers teorier - effektiviserer udnyttelsen af elektromagnetisk energi. Foredragsholderen løftede en flig af fremtiden for sine opdagelser og demonstrerede den seneste udvikling af sit aggregat.

1. del:


2. del:

Det engelske Wikipedia-internetleksikon har en artikel om: Viktor Schauberger.