Program produceret af Medie1At virkeliggøre sig selv: Hvem er 'jeg'?

Foredrag i Frihedsforum af Winfried Walther om jeg’ets mysterium. Onsdag den 9. maj.
Vi omtaler tvangfrit os selv som ´jeg´. Dette ´jeg´ er vores væsenskerne, vores identitet, det vi forbinder os med og som giver vores liv retning og indhold. Men tænker man nærmere efter, er jeg’et måske det vanskeligste at forstå. For hvad er egentligt jeg’et? Hvordan virker det? Hvordan opdager man sit eget og ikke mindst de andres 'jeg'? Findes der en jeg-sans og hvad er forskellen mellem jeg’et og egoet?
Hvorfra får vort ego sin kraft og hvorfra modtager vort jeg sin kraft?
Er den såkaldt personlige frihed knyttet til jeg'et eller til ego'et? Hvad er forbindelsen mellem frihed og 'jeg'? I aftenens anden del vil Winfried Walther give nogle øvelser, som styrker jeget.
Winfried Walther er lærer på en norsk Rudolf Steiner-skole og dyrker en intensiv meditativ praksis.Klik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat websideForedragets del 2:Klik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat webside

Til sidst var der spørgsmål og debat:Klik her, hvis du ønsker mulighed for fuldskærm-visning mm på en separat webside