Program produceret af Medie1Winfried Walther: Fødselsmysteriet – et vendepunkt.

Esoteriske betragtninger med fokus på de jyske fødselsmysterier.
Onsdag 21. november kl 19.30 i Kulturhus Indre By, afholdt af Frihedsforum, frihedsforum.dk

Hændelserne omkring Jesusbarnets fødsel hører til de vigtigste og mest komplicerede mysterier i verdenshistorien. Hvordan forløb de centrale begivenheder ud fra en esoterisk betragtning? Hvordan kunne Logos inkarnere på jorden, og hvilken betydning har det for menneskets fortsatte udvikling? Hvilken sammenhæng er der mellem julemysteriet og vores Jeg, vores egentlige selv?

Winfried Walther vil belyse fødselsmysteriet ud fra Rudolf Steiners og egen åndsforskning og berette om de »jyske fødselsmysterier« - en førkristelig kultus til fejring af de kommende begivenheder i Palæstina. Dette nordiske fødselsmysterium gav for vores kultur i Danmark et grundlag for forståelse af Jesu fødsel, som hos mange mennesker blev omfattet med en dybtfølt glæde. Walther har undersøgt denne kultus gennem egne esoteriske studier og fremlægger her sine opdagelser.

Winfried Walther er steinerlærer på en skole ved Oslo. Han har fordybet sig i førkristne og kristne mysterieskoler gennem mange år og fremlægger resultater ud fra egen åndsforskning. Han giver desuden esoteriske privattimer.