Program produceret af Medie1Rolf Slot-Henriksen (1951-2012) in memoriam — grundlæggeren af Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Præsentation af de kolde historiske facts:

Åse Clausen Bjerg i samtale med Hans Kristian Neerskov:

Elsebeth Halckendorff i samtale med Niels Erik Søndergaard:

Fortsættes senere...