Medie1's programmerPastor H. K. Neerskov fortæller

Hans Kristian Neerskov fortæller om sit liv som menneske- og bibelsmugler.
Fra sit store forfatterskab går han især ind på bogen: Israel og palæstinenserne.


Syg af lykkepiller

Ingelis Rasmussen fortæller til Elsebeth Halckendorff om de komplikationer, hun har haft af at være på lykkepiller.


Dansk Kultur – Rolf Slot-Henriksen

Grundlovsforeningen Dansk Kulturs grundlægger Rolf Slot-Henriksen døde i 2012, kun 60 år gammel.
Senere på året mindedes gode venner den afdøde, og de blev interviewet af tidligere bestyrelsesmedlemmer i Dansk Kultur.


Psykologisk krigsførelse

Foredrag i Grundlovsforeningen Dansk Kultur.
Gertrud Galster talte om sit livs erfaringer med psykologisk krigsførelse.

1:35:50

Hedegaard og Vilks efter attentaterne

Ytringsfrihedens vilkår i Vesten.
2 x Lars gjorde status over vilkårene for det frie ord i Danmark, Sverige og resten af verden, både før og efter attentaterne på dem.
Lars Hedegaard (historiker, forfatter, Trykkefrihedsselskabet) og Lars Vilks (svensk kunstner og muhammedtegner) fortalte og besvarede spørgsmål på Folkemødet 2013 i Allinge på Bornholm lørdag 15. juni 2013.
Arrangeret af www.trykkefrihed.dk

1:04:42

Morten Messerschmidt og Zenia Stampe debatterer ytringsfrihed

Skal der være grænser for ytringsfriheden? - Ytringsfrihed er en afgørende forudsætning for et åbent demokrati; men hvor går grænserne for, hvad der skal være tilladt – og ikke mindst forbudt at sige? – Morten Messerschmidt, medlem af EU-parlamentet og Dansk Folkeparti, og Zenia Stampe, medlem af Folketinget og Radikale Venstre, debatterede på Pilekroen i Allinge under Folkemødet på Bornholm fredag 14. juni 2013.

58:38

Debat om kriminalitet

Debatmøde om kriminalitet tirsdag 2. oktober 2012 i Metronomen i Aksel Møllers Have på Frederiksberg. Medvirkende: Katrine Lester (A), Margit Ørsted (C), Peter Skaarup (O) og Thyge Enevoldsen (Ø); ordstyrer Jette Plesner Dali fra DF Frederiksberg.

1:12:16 + 56:38

Psykofarmakahøringen 3. maj 2013

Høring om psykofarmaka på Christiansborg.

6 dele

Kold fusion – Brintenergi ved stuetemperatur?

Cand.scient. Anders Heerfordt talte om kold fusion. Kan vi få brintenergi ved stuetemperatur?
Aftenen var arrangeret af »Frihedsforum« –
www.frihedsforum.dk

2:24:13

Samtale med Lene Glistrup

Henrik Søndergård besøgte Line Glistrup i hendes hjem i Sorgenfri 9. februar 2013.
Hun fortalte træk af sit liv med Fremskridtspartiets stifter Mogens Glistrup.

13:52

Fødselsmysteriet – et vendepunkt

Esoteriske betragtninger med fokus på de jyske fødselsmysterier. Winfried Walther talte.

45:39 + 41:26

Ringsted Radiomuseum

Museets stifter og leder, Bjarne Dahlin Nielsen, viser rundt og fortæller.

1:11:04

Gertrud Galster

Et liv for dansk kultur, for frihed og demokrati.
Et aktivt liv som aktivist.

1:19:05

At virkeliggøre sig selv: Hvem er »jeg«?

Winfried Walther talte om jeg'ets mysterium.
Han er Rudolf Steiner-lærer i Norge.

42:58 + 30:31 + 21:55

Trusler mod barndommen

Pædagogisk-psykologisk foredrag af læge Lisbet Kolmos.

1:16:58 + 39:20

Camres fortolkning af direkte demokrati

DF-politikeren Mogens Camre var inviteret til foredrag og debat hos folkebevægelsen for folkeafstemnnger, Direkte Demokrati.

36:37 + 1:16:39

Fremskridtspartiet 2012

Fremskridtspartiet holdt pressemøde i Odense lørdag 24. marts 2012.
Landsformanden Lars Egmose ledede mødet.
Hør debatten om partiets politik.

1:04:40 + 1:04:27

Tør du være dansk?

Foredrag af Ole Hyltoft i grundlovsforeningen Dansk Kultur om danskhed. Foredragets titel er samtidig titlen på hans nyeste bog.

0:45:29 + 0:56:06

Fremtidens teknik – den tabte decimal for universets opretholdelse

Foredrag i DIFØT om et effektivt vandrensningsanlæg samt et aggregat, der effektiviserer udnyttelsen af elektromagnetisk energi.

1:33:26 + 0:54:44

Sufisme – Islams esoteriske vej

Sherin Khankan fortæller om muslimsk sufisme. Arrangør: Frihedsforum.

1:06:05 + 1:18:38

EU bag kulisserne

Anders Bruun Laursen fortæller om den Europæiske Union, traktaterne og ulemperne for os danskere.

44:50

Fædreland eller beboet område?

Peter Neerup Buhl præsenterer sin nye bog Fædreland eller beboet område? 100 epistler mod Danmarks islamisering og for repatriering. Udkommet ultimo 2011.

57:46

Konference om arbejdsløshed

Er de arbejdsløse, ikke arbejdsløsheden, problemet?
Afholdt hos Metal Hovedstaden i Nyropsgade 29. november 2011


Jørgen Braren Lauritzen taler om Kristusbevidsthed

Arrangeret af »Frihedsforum« i København.

1:17:58 + 35:04

Theo van Gogh-mindehøjtidelighed 2011

På 7 års dagen for mordet på Theo van Gogh i Amsterdam samledes en gruppe mennesker foran den hollandske ambassade i København for at mindes ham.Der blev lagt blomster og holdt taler.

7:03

Jødisk liv og zionisme

Fagforeningsformand Max Meyer, der er formand for Dansk Zionistforbund, fortalte i Dansk Folkeparti om zionismens historie og grundidé, om zionisme, antizionisme og antisemitisme.
Aftenen var arrangeret af Dansk Folkeparti på Frederiksberg og fandt sted i Byggeriets Hus 14. november 2011.

38:36 + 23:15 + 38:28

Fri energi og antigravitation – energikilder på vej

Cand.scient. Anders Heerfordt talte i Frihedsforum om naturvidenskab, især frienergimaskiner.
Aftenen var arrangeret af »Frihedsforum«.

1:35:35 + 17:32 + 30:56

UFO'er findes.

Dieter Betz og Gary Heseltine fortalte i foredrag hos Exopolitik i november 2011om UFO-oplevelser.

1:12:19 + 1:03:08 + 0:37:14

Bikini eller Burka

Åse Clausen Bjerg præsenterede sin nye bog Bikini eller Burka.
- Kan det nordiske frisind overleve integrationen?
- Har kvindekampen været forgæves?
Bogen om kvinder i multikulturens kølvand.
Bogen stiller spørgsmål ved, om kvinder i Danmark kan bevare den frihed, som de har tilkæmpet sig igennem generationer.
Bogen er udkommet på forlaget Frit Folk.
Åse Clausen Bjerg er cand.mag. i latin og religionshistorie.


16:11

Fædrelandskærlighed i dag

Mogens Camre gør status over dansk og vesteuropæisk historie, og skitserer de to mulige og grundlæggende forskellige scenarier for historien fremover. Dermed kommer han til det, som man kan kalde Fædrelandskærlighed i dag.Det skete på et internt møde i Dansk Folkeparti 2011-09-29 i Øbro Gården, den tidligere sporvognsremise i Århusgade.


1:23:19

KB-Hallens brand

KB-Hallen brændte 28. september 2011 om morgenen. Vi fra Medie1 kom til stede lidt før 9:00 og optog ulykken. Se her et udvalg af optagelserne, mens vi fortæller om hallen og dens historie.


11:53

Adam Wagner taler om Menneskeret eller folkeret – Dansk Samling og tidens strid.

Historikeren mag.art. Adam Wagner, der er landsformand for Dansk Samling, fortæller om, da folketinget med en henvisning til en FN-konvention følte sig nødsaget til at give en gruppe statsløse mennesker dansk indfødsret.
Efterfølgende var der spørgetime med spørgsmål fra salen.


41:21 + 48:30

Susanne Møllers grundlovstale på Christiania 2011

Susanne Møller er talskvinde for Sexarbejdernes Interesse-Organisation (SIO).
Hun holdt denne grundlovstale ved Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania 5. juni 2011.


08:33

Kåre Bluitgen fortæller om Muhammed og "Koranen kommenteret"

Forfatteren Kåre Bluitgen holdt foredrag om Muhammed og Koranen i Valby Kulturhus den 30. april 2011. Efterfølgende var der spørgetime med spørgsmål fra salen.

Kåre Bluitgen har dels gendigtet Koranen og dels oversat den til en kommenteret udgave.


48:10 + 53:16

Politiet hjælper ikke en, som de ikke synes om

En autonom kvinde forsøgte i en sen aftentime at myrde Bo Warming v.hj.a. en kølle. Politiet ville ikke tage sagen, da Bo Warming er læserbrevsskribent og ejer af et politisk plankeværk.

Der trækkes en parallel til Kurt Westergaards »besøg af en øksemorder«.


05:02

Var Hitler et medium?

Hvordan kunne det gå til, at een mand kunne føre Tyskland ud i krig med resten af verden? Hvem stod bag Føreren, eller var han ført? Det har Winfried Walther som tysk-født tit spurgt sig selv. Hør hvad Walther som historiker og antroposofisk formidler er nået frem til.

Walther står uden for dansk partipolitik og vil med dette interview ikke støtte noget bestemt parti eller en bestemt gruppering.


27:13

Et anbragt barn i 1950

Den 71-årige fhv skorstensmurer af fabriksskorstene, Leif Grønbæk Larsen, Nyborg, fortæller til Henrik Søndergård om sin barndom på Fyn, hvor han som 4-årig havde mistet begge sine forældre og som 10-årig kom på et børnehjem - med daglig skadevold fra personalet. Efter et flugtforsøg som 12-13-årig bedredes forholdene, takket være hele kommunens "Kommune Madsen", som ene mand administrerede alt.   Optaget 2010-11-14.


29:02